Prabuty - informacje


12.998
mieszkańców Prabut
6.459
mężczyzn
6.539
kobiet

2.070
w wieku przedprodukcyjnym

8.440
w wieku produkcyjnym

2.488
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

36
zawarto małżeństw

114
urodzeń

160
zgonów

-46
przyrost naturalny
miasto Prabuty
dochody

66.696.716
wydatki

66.683.936
struktura wydatków Prabut

2.030.895
3,046%
Rolnictwo i łowiectwo

3.923.295
5,883%
Transport i łączność

4.789.671
7,183%
Administracja publiczna

676.672
1,015%
Gospodarka mieszkaniowa

227.393
0,341%
Działalność usługowa

161.595
0,242%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

582.279
0,873%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

407.736
0,611%
Obsługa długu publicznego

18.204.416
27,300%
Oświata i wychowanie

313.794
0,471%
Ochrona zdrowia

6.632.278
9,946%
Pomoc społeczna

24.777
0,037%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

192.775
0,289%
Edukacyjna opieka wychowawcza

4.923.615
7,384%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.395.899
2,093%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.205.786
1,808%
Kultura fizyczna i sport

20.991.058
31,478%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-02-26 17:27
REKLAMA
pogoda Prabuty
2.8°C
wschód słońca: 06:32
zachód słońca: 17:19
Koronawirus
pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Prabutach

kiedy
2024-03-01 19:00
miejsce
Prabuckie Centrum Kultury i...
wstęp biletowany